/
/
Темы
112-10-2016 18:52
504-10-2016 13:03
104-10-2016 13:00
10629-09-2016 23:18
428-09-2016 22:47
227-09-2016 22:48
227-09-2016 22:19
1603-09-2016 14:08
111-08-2016 09:15
706-07-2016 10:02
Поиск
Поиск. Максимум 5 слов через пробел. Каждое слово от 3 до 30 букв.
Показать все темы
 
Сообщения
Помогите пожалуйста. меня приняли на работу в КЦСОН и ставку им только дали, ни функциональных обязанностей, ни нормативной документации у них нет. Подскажите, где можно их посмотреть. Спасибо.
Автор:
Гость
 
Добавлено:
26-05-2009 20:36
 
“Затверджую”
Директор дошкільного навчального закладу №____

___________________________________________________

___________________________________________________
(підпис, дата)


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ВЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА (ТИФЛОПЕДАГОГА)
спеціалізованого дошкільного навчального закладу № 11
Шевченківського району м. Києва для дітей з порушеннями зору.


1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики вчителя-дефектолога (тифлопедагога) дошкільного навчального закладу.
1.2. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) призначається Управлінням освіти.
1.3. На посаду вчителя-дефектолога (тифлопедагога) призначається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту за спеціальністю тифлопедагог.
1.4. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) підпорядковується завідуючій (директору) дошкільного навчального закладу.
1.5. У своїй роботі вчитель-дефектолог (тифлопедагог)керується законодавством України про освіту, зокрема Законом України “Про дошкільну освіту”, постановами та рішеннями Уряду України, кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України, органів управління освітою всіх рівнів, органів охорони здоров’я, Статутом ДНЗ, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням “Про дошкільний навчальний заклад України” та даною посадовою інструкцією.
1.6. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) працює за графіком роботи, затвердженим завідуючою (директором) ДНЗ з педагогічним навантаженням згідно згоди сторін.

2. Функції

2. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог):
2.1. Виконує навчально-виховну програму та методичні рекомендації для спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з вадами зору та керується у роботі програмами “Малятко”, “Дитина” та методичними рекомендаціями до них.
2.2. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.3. Дотримується встановленого в ДНЗ режиму дня та режиму занять, зокрема тривалість індивідуальних занять в залежності від віку дітей складає 10-20 хвилин.
2.4. Тісно співпрацює з лікарем-офтальмологом, лікарем-педіатром, вихователями та батьками в питаннях навчально-виховного процесу, розвитку особистості дитини.
2.5. В спеціалізованих групах для дітей з вадами зору реалізує корекційно-компенсаторні цілі, щодня поповнюючи, збагачуючи та систематизуючи знання дітей про навколишній світ і найпростіші його закономірності відповідно до програм Державного компоненту.
2.6. Разом з вихователями груп виявляє і розвиває творчі індивідуальні здібності дітей, враховуючі діагноз та рекомендації лікаря-офтальмолога.
2.7. Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми під час проведення навчальних та корекційних занять.
2.8. Систематично працює над дотриманням режиму охорони зору, направляючи всю роботу на його покращення.
2.9. Забезпечує корекційну спрямованість навчально-виховної роботи, прогнозування корекційних моментів при визначенні корекційно-виховної мети.

3. Службові обов’язки

3. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог):
3.1. Несе повну відповідальність за охорону життя та здоров’я дітей, за
виховання та навчання дітей йому підпорядкованих у відповідності
зі Статутом ДНЗ, програмою виховання та навчання в ДНЗ.
3.2. Вчасно щомісячно складає календарні плани, перспективний та
тижневі плани роботи.
3.3. Старанно готується до занять.
3.4. Організовано бере дітей на заняття в кабінет вчителя-дефектолога (тифлопедагога) та віддає дітей особисто вихователю (за необхідністю) з певними зауваженнями та пропозиціями.
3.5. Веде індивідуальну роботу з батьками щодо зору дітей та шляхів його покращення, а також сприймання навчального матеріалу, розвитку і активізації зорових функцій дітей з порушенням зору на заняттях.
3.6. Приймає участь у роботі педрад ДНЗ, методичних об’єднань району та міста.
3.7. Дотримується правил інструкції з охорони життя та здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу, правил охорони праці на робочому місці, техніку безпеки, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.
3.8. Вільно володіє державною мовою.
3.9. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини.
3.10. Вміє користуватися засобами пожежного гасіння, володіє навичками надання першої медичної допомоги.
3.11. Своєчасно проходить медичний огляд.
3.12. Виконує доручену роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
3.13. Постійно підвищує свій професійний рівень та загальну культуру.
3.14. Веде всю документацію вчителя-дефектолога (тифлопедагога) відповідно до вимог наказу Міністерства освіти України від 30 січня 1998 року №32 (в частині документації вчителів-дефектологів (тифлопедагогів).
3.15. Працює над обладнанням кабінету відповідно до встановлених вимог.

4. Права

4. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог) користується:
4.1. Рівністю у трудових правах незалежно від національності, соціального походження, віросповідання, політичних переконань.
4.2. Правом на отримання роботи відповідно документа про освіту.
4.3. Звільнення з роботи відповідно документа про освіту.
4.4. Отримувати відповідну заробітну плату за працю з доплатами і надбавками згідно чинного законодавства.
4.5. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної або часткової втрати працездатності.
4.6. На матеріальну допомогу і винагороду згідно чинного законодавства та Статуту ДНЗ.
4.7. Звертатися до суду для захисту своїх трудових прав.
4.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.
4.9. На відпустку по догляду за дитиною віком до 3-6 років.
4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України “Про відпустки”.
4.11. Проходити чергову і позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії і звання згідно “Положення про атестацію”.
4.12. Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації.
4.13. Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.
4.14. Одержувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов’язків.
4.15. Працювати за сумісництвом.


5. Відповідальність

5. вчитель-дефектолог (тифлопедагог) відповідає:
5.1. За невиконання або порушення даної інструкції.
5.2. За порушення Статуту та правил внутрішнього трудового
розпорядку ДНЗ. За життя та здоров’я ввіреної йому групи дітей!
5.3. За збереження закріпленого за ним майна.
5.4. За порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.
5.5. Нести дисциплінарну відповідальність за невиконання, порушення даної посадової інструкції.


6. Взаємовідносини

6. Вчитель-дефектолог (тифлопедагог):
6.1. Зобов’язаний вчасно повідомляти ДНЗ про свою хворобу, або іншу
неявку на роботу.
6.2. Може змінювати графік роботи лише за погодженням з
адміністрацією ДНЗ.
6.3. Може замінити в роботі вихователя за погодженням з адміністрацією за додаткову оплату згідно чинного законодавства.
6.4. Може при наявності відповідного наказу управляння освіти тимчасово виконувати обов’язки директора.Посадову інструкцію отримав: ____________________________
(підпис, розшифровка підпису)Дата:

Автор:
Гость
 
Добавлено:
26-05-2009 21:18
 
Здравствуйте, Надежда. Насколько я знаю, документация должна быть в вышестоящей организации.
Автор:
Наталья Ильина логопед-дефектолог
 
Добавлено:
27-05-2009 17:49
 
как организовать работу педагогу-дефектологу в неспециализированном ДОУ???
Автор:
Гость
 
Добавлено:
07-01-2010 13:44
 
Чи може вчитель початкових класів викладати в 6 класі учню, який навчається за програмою допоміжної школи?
Автор:
Гость
 
Добавлено:
03-09-2010 13:30
 
Чи може вчитель-дефектолог викладати будь-який предмет у спеціальній школі для дітей з вадами розумового розвитку
Автор:
Гость
 
Добавлено:
14-02-2011 23:45
 
Допоможіть знайти нормативно-правовий документ, в якому зазначено, що вчитель-дефектолог має право викладати будь-який предмет в школі для дітей з вадами розумового розвитку
Автор:
Гость
 
Добавлено:
14-02-2011 23:47
 
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с документацией ПМПК! Опыта в этой деятельности нет, а вот назначили заведующим. Кто сможет помочь и поделиться документацией?
Автор:
Гость
 
Добавлено:
29-09-2011 01:09
 
підкажіть будь ласка, яка відпустка у дефектолога, що працює на пів ставки
Автор:
Гость
 
Добавлено:
16-05-2012 01:25
 
підкажіть будь ласка, яка відпустка у дефектолога
Автор:
Гость
 
Добавлено:
15-03-2013 22:50
 
вчитель дефектолог мае право викладати будь який предмет у школі інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку чи ні
Автор:
Гость
 
Добавлено:
18-03-2013 03:59
 
Відпустка у дефектолога в ДНЗ 56 календарних днів)))
Автор:
Гость
 
Добавлено:
29-08-2013 14:45
 
Пожалуйста. пишите на русском, иначе помочь вам не представляется возможным!
Автор:
Гость
 
Добавлено:
29-08-2013 15:15
 
хто підскаже яка заробітна плата у дефектлогів???
Автор:
Гость
 
Добавлено:
13-02-2014 01:12
 
У яких навчальних закладах можна навчатися на дефектолога(Україна)?
Автор:
Гость
 
Добавлено:
05-04-2015 12:10
 
Скажіть будь ласка я як вчитель дефектолог,також класний керівник 5 класу спеціальної школи чи маю право викладати уроки в цьому класі ,і які саме?
Автор:
Гость
 
Добавлено:
03-09-2016 14:08
 
Добавить новое сообщение
Тема
Текст сообщения
Подпись. Этот текст появится под Вашим сообщением.
Введите, пожалуйста, показанное на картинке проверочное число:
Ticket
2004-2024, Проект Н.С. ИльинойКАРТА САЙТА
Публикация материалов сайта допускается только при наличии прямой ссылки на www.defectolog.ru